• Ik ben erg positief over dit boek. Het meest opvallend vind ik de knappe en effectieve balans tussen onderzoek en theorie aan de ene kant en de vertaling naar praktische modellen en instrumenten aan de andere kant. Het eerste maakt het verhaal geloofwaardig en het tweede bruikbaar. Dit werk biedt daarmee meer dan alleen een lekker eindproduct. Het beschrijft tot in detail de ingrediënten en kookwijze zodat je er direct mee aan de slag kunt!

    F. de Bruin
  • Kus de Visie Wakker is een must voor iedere bedrijfsadviseur en manager! Erg knap hoe de auteurs een combinatie weten te vinden van complexe theorieën en praktijkervaringen. Je voelt bij het lezen van het boek het belang van een goede visie, maar vooral ook van de activering. Daarnaast merk je dat achter dit boek jarenlange ervaringen schuilgaat. Het boek biedt vele praktische handvatten om direct aan de slag te gaan. Een aanrader dus!

    J.J. Lukas
Samenvatting

Visie is hot. Na vele jaren van efficiencyverbetering, kostenreductie en sanering zijn managers en medewerkers eraan toe om de dieper liggende vragen te beantwoorden over de drijfveren van de organisatie, de principes die zij koesteren en het toekomstperspectief dat ze nastreven. Het ontwikkelen en realiseren van een visie biedt daartoe volop ruimte. Een visie bindt mensen en geeft richting. Een visie is een bron van energie. Een visie draagt bij aan verhoogde effectiviteit.

Hoewel het verlangen naar visie hoogst actueel is, is het ontwikkelen en realiseren ervan voor de meeste managers geen gesneden koek. Integendeel, velen worstelen met vragen als: wat houdt visie precies in? Hoe ontwikkelt u een visie? En vooral: hoe brengt u een visie tot leven? ‘Kus de visie wakker’ geeft concrete en bruikbare antwoorden op deze vragen.

Op basis van jarenlange praktijkervaring reiken de auteurs een even inspirerende als systematische methodiek aan voor het succesvol ontwikkelen en realiseren van visie die als echt wordt ervaren en door alle organisatieleden wordt gedragen. ‘Kus de visie wakker’ biedt naast inspirerende praktijkvoorbeelden ook een overzicht van relevante literatuur en van recente onderzoeksgegevens. Het boek gaat bovenal in op de persoonlijke en collectieve worsteling die het formuleren en tot leven brengen van een visie in de dagelijkse praktijk met zich meebrengt.

De auteurs delen hun fascinatie voor het realiseren van doorbraken door het inspireren van doorbraken door het inspireren en verbinden van mensen. Hans van der Loo doet dit als zelfstandig adviseur, terwijl Jeroen Geelhoed en Salem Samhoud beide verbonden zijn aan organisatieadviesbureau &Samhoud. De drie schreven eerder het veelgeprezen boek ‘Plezier & prestatie’, dat inmiddels ook in Spanje en Duitsland voor opwinding heeft gezorgd.